Hvordan ivareta barn og unge?

  • Hvem har ansvar å ivareta barn som pårørende på din avdeling, og hvordan gjør dere det?
  • Hvordan sttøtter vi den friske forelderen i stiuasjoner hvor barn og unge er involvert? 
  • Hvordan merker du at barn og unge har for mye ansvar i sin rolle som pårørende?

Her finner du fagfilmer, case og drøftingsoppgaver som kan gi deg økt kunnskap om hvordan du kan ivareta barn som er pårørende.

Den nye statlige pårørendeveilederen har et eget kapittel om informasjon og støtte til barn som pårørende. Sitat fra kapittelet:  

Når den voksne pasientens tilstand tilsier at barn kan bli usikre, sårbare eller oppleve bekymring, skal helsepersonell rutinemessig undersøke nærmere barnas faktiske behov for informasjon og oppfølging.

​Hele pårørendeveilederen finner du her.

FuelBox FOR FAGFOLK - OM PÅRØRENDE er også inndelt etter kapitlene i den statlige pårørendeveilederen. Spørsmålene der setter igang engasjerende samtaler som gir inspirasjon og økt kunnskap. Les mer her.