Hva er våre plikter overfor pårørende?

  • Hvordan samarbeider dere med pårørende i din avdeling?
  • Har dere gode rutiner som legger til rette for informasjon til pårørende? 
  • Har dere et pårørenderåd, eller finnes det kanskje en forslagskasse hvor pårørende kan komme med tilbakemeldinger?
  • Er du usikker på hvordan du skal møte pårørende og hvilke plikter du har i forhold til dem?

Lenger nede finner du fagfilmer, case og drøftingsoppgaver som kan gi deg økt kunnskap om helseforetakene og kommunenes plikter overfor pårørende.

Den nye statlige pårørendeveilederen har et eget kapittel om helseforetak og kommuners plikter overfor pårørende. Her står blant annet:
 

​Helse- og omsorgstjenesten skal ha systemer
og rutiner som legger til rette for informasjon,
samtale og dialog med pårørende.


Hele pårørendeveilederen finner du her.

FuelBox «For fagfolk – om pårørende» er også inndelt etter kapitlene i den statlige pårørendeveilederen. Spørsmålene der setter igang engasjerende samtaler som gir inspirasjon og økt kunnskap. Les mer her.