Hvordan støtte familie og andre?

  • Hvordan merker pårørende at de er velkomne i deres avdeling?
  • Hvilke helseutfordringer er vanlige hos pårørende? 
  • Hvordan sikrer vi oss at pårørende får tilstrekkelig avlastningstilbud?

Lenger nede finner du fagfilmer, case og drøftingsoppgaver som kan gi deg økt kunnskap om hvordan du kan støtte familie og andre pårørende.

Den nye statlige pårørendeveilederen har et eget kapittel om å støtte familie og andre pårørende

Helse og omsorgstjenestene skal være forebyggende og bidra til å fremme helsen hos foreldre og andre pårørende som over tid har store omsorgsoppgaver og/eller belastninger.

​Hele pårørendeveilederen finner du her.

FuelBox «For fagfolk – om pårørende» er også inndelt etter kapitlene i den statlige pårørendeveilederen. Spørsmålene der setter igang engasjerende samtaler som gir inspirasjon og økt kunnskap. Les mer her.