Forskning

​Her er en samling artikler om pårørendeforskning.

Tips oss gjerne ved å sende en e-post om du kjenner til en eller flere slike artikler som du tenker vi bør legge inn her. 

Helsebiblioteket.no kan du også selv gjøre treffsikre søk etter pårørendeforskning i sentrale databaser med MeSH på norsk og engelsk. 
10.11.22
Having a Parent with Early-Onset Dementia
03.11.22
Living an ordinary life – yet not
20.10.22
«På skalaen som er meg, er det ikke plass til minuspoeng»
06.10.22
Legerollen i psykisk helsevern – en kvalitativ studie
02.06.22
Self-care research: Where are we now? Where are we going?
12.05.22
I skyggen av likestillingen – voldsutsatte mødre i Norge
05.05.22
Barnesentrering og risikoorientering i det norske barnevernet
31.03.22
The silenced sexuality in dependent older adults
17.02.22
Å leve i krysspresset mellom foreldrerollen og kreftsykdommen
20.01.22
How to stay motivated
22.11.21
Sykepleiere strekker ikke til i arbeid med barn som pårørende
15.09.21
Pårørendes roller i tildelingen av langtidsplass på sykehjem
10.07.21
En pilotstudie av MST-CAN i Norge
29.04.21
Pandemien har økt omsorgsbyrden for mange pårørende av eldre
15.04.21
«Å stå i det uvisse»
07.04.21
Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i Norge
09.03.21
Parenteral ernæring i livets sluttfase
25.02.21
Trygghet uten særomsorg?
03.02.21
Brukermedvirkning som innflytelse og deltakelse
28.01.21
Akseptere eller avvise? Sykepleiere og FB-vennskap med pasienter
19.11.20
Etterlattes erfaring med intensivdagbok når pasienten dør
12.11.20
Pårørende og palliative hjemmeboende
04.11.20
Forventet dødsfall i hjemmet
29.10.20
Å være ektefelle når hjerneslag rammer
12.10.20
Videokommunikasjon på sykehjem
24.09.20
Å ha en voksen datter med spiseforstyrrelse
17.09.20
Pårørende til pasienter med traumatisk hjerneskade
24.08.20
Helsepersonell som pårørende til egne alvorlig syke barn
05.08.20
Brukererfaringer fra kommunale pårørendeskoler
29.07.20
Å være barn av syke foreldre
14.07.20
Pårørende til pasienter med covid-19 trenger oss
05.07.20
Pårørendes møte med pleiepersonell på sykehjem
23.06.20
Psykisk helsevern: Åpen dialog bak lukkede dører
16.06.20
Hjerneslag: Når livet blir snudd opp ned
09.06.20
«Jeg er ikke noe offer for mamma»
05.05.20
Demens: Fem pårørendes erfaringer over to år
28.04.20
Pårørende til pasienter med KOLS
21.04.20
Innvandrerfamilier og barn med spesielle behov
14.04.20
Hvordan forstår foreldre barnets psykiske problemer?
07.04.20
Dagsenterets betydning for pårørende av demensrammede
31.03.20
Etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall
22.01.20
Samarbeidsforståelse i volds- og overgrepssaker
15.01.20
Med- og motspill mellom profesjoner
03.01.20
Hverdagsrehabilitering og tverrfaglig samarbeid
27.12.19
Hvordan praktisere brukermedvirkning uten brukeren?
20.12.19
Arbeid i hjem til personer med utviklingshemming
20.11.19
Hvordan bygge ned funksjonshemmende barrierer?
13.11.19
Hjemmetjenesten som alliert og rådgiver
06.11.19
Fedres deltagelse i behandling av barn og unge med angstlidelse
23.10.19
Når man blir eldre: Hjemme best?
16.10.19
Gir individuell plan bedre koordinering?
02.10.19
Uformell tvang overfor utviklingshemmede
18.09.19
Familieperspektiv i psykisk helsevern
12.08.19
Bekymring – ulike sider ved fenomenet
30.07.19
Dagsenterets betydning for pårørende av personer med demens
17.07.19
Sykepleieoppfølging etter opphold på norske intensivavdelinger
09.07.19
Inflammatorisk fordøyelsessykdom - fra partnerens synsvinkel
26.06.19
Pårørende trenger støtte
07.06.19
Slik kan pårørende til intensivpasienter få en mer aktiv rolle
31.05.19
Fastleger i møte med barn som pårørende
23.05.19
Pårørende må ivaretas
09.05.19
Sykebesøk på sykehjem: Får vaktlegen nok pasientinformasjon?
25.04.19
Pasientsentrert eldreomsorg
18.04.19
Hospice møter døendes helhetlige behov
21.03.19
Barn som pårørende etter selvmordforsøk
14.03.19
Personsentrert omsorg i praksis
07.03.19
Belastende livsvilkår
21.02.19
Livgivende fritimer
14.02.19
Møter med døende med modig nærvær
04.02.19
Samarbeid med de pårørende kan få ned tvangsbruk i psykiatrien
29.01.19
Å smi et tillitsforhold
17.01.19
Vi vokste opp med gærne fedre
20.12.18
Mødregrupper
Les mer ➝
Mødregrupper
11.12.18
«Det er både helt grusomt og godt på samme tid»
04.12.18
Uformell omsorg til pasienter i hjemmesykepleien
16.11.18
Forberedende samtaler i norske sykehjem
01.11.18
Selvmordsforebygging: Involvering av pårørende
31.10.18
Pårørende sliter med ensomhet
11.10.18
Pårørende betyr trygghet for eldre pasienter
20.09.18
En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende – og seg selv
13.09.18
Pårørende må informeres bedre
06.09.18
Nettilbud for barn og unge med MS-syk forelder
28.08.18
En helt vanlig kreftpasient?
17.08.18
Når helsepersonell blir pårørende
06.07.18
Helsepersonells tilnærming til barn av syke foreldre
22.06.18
Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn
25.04.18
Eldre innvandrere og demens
11.04.18
Forhåndssamtaler med geriatriske pasienter
13.03.18
Reell brukermedvirkning eller bare ord?
06.03.18
Uklare rammer gjør det vanskelig å ivareta barn som pårørende
27.02.18
Hvordan møte foreldre til et nyfødt, sykt barn
23.02.18
Alle trenger støtte når mamma eller pappa er syk
09.02.18
Eldre innvandrere og deres pårørende trenger også hjelp
02.02.18
Pårørendes opplevelser med livstruende sykdom
18.01.18
Pårørende må tas med på beslutninger
02.01.18
Forskning på demens bør også omfatte pårørende
21.11.17
Bedre omsorg for pårørende kan lønne seg for samfunnet
28.08.17
Intervensjon for å unngå diabetes type 2 hos familiemedlemmer
05.04.17
Betydningen av kunnskapsbasert familiearbeid
30.03.17
Seksuelt samliv etter hjerneslag, ektefellens opplevelse
30.03.17
Pårørende blir ofte selv utslitte og syke
30.03.17
Når en nærstående er døende
30.03.17
Barneansvarliges rolle
01.01.01
Når frivillige får en reell innvirkning på situasjonen