Forskning

​Her er en samling artikler om pårørendeforskning.

Tips oss gjerne ved å sende en e-post om du kjenner til en eller flere slike artikler som du tenker vi bør legge inn her. 

Helsebiblioteket.no kan du også selv gjøre treffsikre søk etter pårørendeforskning i sentrale databaser med MeSH på norsk og engelsk. 
20.01.22
How to stay motivated: A focus group study of Norwegian caregivers' experiences with community healthcare services to their parents with dementia
Les mer ➝
13.01.22
Sårbar sammenheng i helse- og omsorgstjenesten til eldre pasienter
Les mer ➝
06.01.22
Helsesykepleiere er nærmest til å følge opp søsken som pårørende
Les mer ➝
16.12.21
Hjemmeboende personer med demens. Hva påvirker deres livskvalitet og bruk av helse- og omsorgsressurser?
Les mer ➝
10.12.21
Omsorgsbelastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens
Les mer ➝
06.12.21
Resilience From a Stakeholder Perspective: The Role of Next of Kin in Cancer Care
Les mer ➝
22.11.21
Sykepleiere strekker ikke til i arbeid med barn som pårørende
Les mer ➝
15.11.21
Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks erfaringer – rapport 2
Les mer ➝
03.11.21
Pårørende til myndige barn i psykisk helsevern: et helsefremmende perspektiv
Les mer ➝
28.10.21
Har helsekunnskap hos pårørende sammenheng med pårørendebelastning, livskvalitet og tidsbruk på uformell omsorg for eldre med demens?
Les mer ➝
07.10.21
«I avdødes ånd»: Gravferden - de pårørende og presten
Les mer ➝
30.09.21
Pårørendeinvolvering: Rehabilitering av subakutt hjerneskade
Les mer ➝
20.09.21
Kommunikasjon mellom pårørende og sykepleiere på en sykehusavdeling
Les mer ➝
15.09.21
Pårørendes roller i tildelingen av langtidsplass på sykehjem
Les mer ➝
01.09.21
Forskningsrapport om samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten
Les mer ➝
16.08.21
Erfaringskonsulenters betydning for spesialisthelsetjenesten
Les mer ➝
26.07.21
Omsorgspersoners psykiske lidelser
Les mer ➝
10.07.21
En pilotstudie av MST-CAN i Norge
Les mer ➝
04.07.21
Bak lukkede dører – pasienter og pårørendes opplevelser av den sosiale kontakten under innleggelse i isolation
Les mer ➝
23.06.21
Til barnets beste? Beslutningsprosessen om å avslutte livsforlengende behandling
Les mer ➝
08.06.21
Pårørende ved hjertestans
Les mer ➝
25.05.21
Fra behandlingsrettede tiltak til mulige forebyggende aktiviteter
Les mer ➝
09.05.21
Sosial støtte når en nærperson utvikler demens
Les mer ➝
29.04.21
Pandemien har økt omsorgsbyrden for mange pårørende av eldre
Les mer ➝
26.04.21
Samhandling for gode pasientforløp i korttidsavdeling på sykehjem
Les mer ➝
15.04.21
Å stå i det uvisse
Les mer ➝
07.04.21
Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i Norge
Les mer ➝
06.04.21
Frivilliges innsats for pårørende til personer med demens
Les mer ➝
29.03.21
Hva mener folk om økt bruk av ubetalte frivillige i eldreomsorgen?
Les mer ➝
09.03.21
Parenteral ernæring i livets sluttfase
Les mer ➝
25.02.21
Trygghet uten særomsorg?
Les mer ➝
19.02.21
Norsk eldreomsorg: Følger kommunene opp statens styringssignaler?
Les mer ➝
16.02.21
Palliative hjemmeboende og deres pårørende
Les mer ➝
03.02.21
Brukermedvirkning - innflytelse og deltakelse
Les mer ➝
28.01.21
Akseptere eller avvise? Sykepleiere og FB-vennskap med pasienter
Les mer ➝
26.01.21
Omsorgspersoner til pasienter med avansert kreft i bukspyttkjertelen
Les mer ➝
08.01.21
Når ungdommen får diabetes type 1
Les mer ➝
05.01.21
Pasientmedvirkning ved kronisk sykdom – en metasyntese
Les mer ➝
09.12.20
Ny guide for involvering av pårørende i kreftomsorgen
Les mer ➝
26.11.20
Eldre og deres pårørende: Behovet for sosial støtte og helsehjelp
Les mer ➝
19.11.20
Etterlattes erfaring med intensivdagbok når pasienten dør
Les mer ➝
12.11.20
Pårørende og palliative hjemmeboende
Les mer ➝
04.11.20
Forventet dødsfall i hjemmet
Les mer ➝
29.10.20
Å være ektefelle når hjerneslag rammer
Les mer ➝
12.10.20
Videokommunikasjon på sykehjem
Les mer ➝
24.09.20
Å ha en voksen datter med spiseforstyrrelse
Les mer ➝
17.09.20
Pårørende til pasienter med traumatisk hjerneskade
Les mer ➝
24.08.20
Helsepersonell som pårørende til egne alvorlig syke barn
Les mer ➝
20.08.20
Å leve med en pårørende diagnostisert med kreft i bukspyttkjertelen
Les mer ➝
05.08.20
Brukererfaringer fra kommunale pårørendeskoler
Les mer ➝
29.07.20
Å være barn av syke foreldre
Les mer ➝
14.07.20
Pårørende til pasienter med covid-19 trenger oss
Les mer ➝
08.07.20
Hvordan skape god samhandling til personer med utviklingshemming og psykiske lidelser?
Les mer ➝
05.07.20
Pårørendes møte med pleiepersonell på sykehjem
Les mer ➝
23.06.20
Psykisk helsevern: Åpen dialog bak lukkede dører
Les mer ➝
16.06.20
Hjerneslag: Når livet blir snudd opp ned
Les mer ➝
09.06.20
«Jeg er ikke noe offer for mamma»
Les mer ➝
05.05.20
Demens: Fem pårørendes erfaringer over to år
Les mer ➝
28.04.20
Pårørende til pasienter med KOLS
Les mer ➝
21.04.20
Innvandrerfamilier og barn med spesielle behov
Les mer ➝
14.04.20
Hvordan forstår foreldre barnets psykiske problemer?
Les mer ➝
07.04.20
Dagsenterets betydning for pårørende av demensrammede
Les mer ➝
31.03.20
Etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall
Les mer ➝
22.01.20
Samarbeidsforståelse i volds- og overgrepssaker
Les mer ➝
15.01.20
Med- og motspill mellom profesjoner
Les mer ➝
03.01.20
Hverdagsrehabilitering og tverrfaglig samarbeid
Les mer ➝
27.12.19
Hvordan praktisere brukermedvirkning uten brukeren?
Les mer ➝
20.12.19
Arbeid i hjem til personer med utviklingshemming
Les mer ➝
20.11.19
Hvordan bygge ned funksjonshemmende barrierer?
Les mer ➝
13.11.19
Hjemmetjenesten som alliert og rådgiver
Les mer ➝
06.11.19
Fedres deltagelse i behandling av barn og unge med angstlidelse
Les mer ➝
23.10.19
Når man blir eldre: Hjemme best?
Les mer ➝
16.10.19
Gir individuell plan bedre koordinering?
Les mer ➝
02.10.19
Uformell tvang overfor utviklingshemmede
Les mer ➝
25.09.19
Kommunikasjon mellom pårørende og sykepleiere ved sykehusavdeling
Les mer ➝
18.09.19
Familieperspektiv i psykisk helsevern
Les mer ➝
29.08.19
Digitalisering kan gi ny kunnskap om kvinnehelse – hvis vi gjør det riktig
Les mer ➝
12.08.19
Bekymring – ulike sider ved fenomenet
Les mer ➝
30.07.19
Dagsenterets betydning for pårørende av personer med demens
Les mer ➝
17.07.19
Sykepleieoppfølging etter opphold på norske intensivavdelinger
Les mer ➝
09.07.19
Inflammatorisk fordøyelsessykdom - fra partnerens synsvinkel
Les mer ➝
26.06.19
Pårørende trenger støtte
Les mer ➝
07.06.19
Slik kan pårørende til intensivpasienter få en mer aktiv rolle
Les mer ➝
31.05.19
Fastleger i møte med barn som pårørende
Les mer ➝
23.05.19
Pårørende må ivaretas
Les mer ➝
16.05.19
Myndighetenes forventninger til pårørende som samprodusenter i omsorgstjenester
Les mer ➝
09.05.19
Sykebesøk på sykehjem: Får vaktlegen nok pasientinformasjon?
Les mer ➝
25.04.19
Pasientsentrert eldreomsorg
Les mer ➝
18.04.19
Hospice møter døendes helhetlige behov
Les mer ➝
11.04.19
Identifisering og forståelse av helse- og sosialhjelpsbehov hos eldre voksne med flere kroniske lidelser og deres omsorgspersoner: en scoping-gjennomgang
Les mer ➝
21.03.19
Barn som pårørende etter selvmordforsøk
Les mer ➝
14.03.19
Personsentrert omsorg i praksis
Les mer ➝
07.03.19
Belastende livsvilkår
Les mer ➝
21.02.19
Livgivende fritimer
Les mer ➝
14.02.19
Møter med døende med modig nærvær
Les mer ➝
04.02.19
Samarbeid med de pårørende kan få ned tvangsbruk i psykiatrien
Les mer ➝
29.01.19
Å smi et tillitsforhold
Les mer ➝
21.01.19
Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: «Medarbeidere» i ukjent tjenesteterreng
Les mer ➝
17.01.19
Vi vokste opp med gærne fedre
Les mer ➝
10.01.19
Døende pasienter i sykehjem: Sykepleiere gjør «mer av alt» og er «alene om alt»
Les mer ➝
03.01.19
Belastende livsvilkår: Benchmarks for personalets møte med pårørende i psykiatrien
Les mer ➝
20.12.18
Mødregrupper
Les mer ➝
11.12.18
«Det er både helt grusomt og godt på samme tid»
Les mer ➝
04.12.18
Uformell omsorg til pasienter i hjemmesykepleien
Les mer ➝
23.11.18
Kommunikasjon mellom pårørende og sykepleiere på en sykehusavdeling
Les mer ➝
16.11.18
Forberedende samtaler i norske sykehjem
Les mer ➝
08.11.18
Involvering av pårørende for å forbedre kvaliteten på behandlingen av kreftpasienter
Les mer ➝
01.11.18
Selvmordsforebygging: Involvering av pårørende
Les mer ➝
31.10.18
Pårørende sliter med ensomhet
Les mer ➝
25.10.18
Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten
Les mer ➝
11.10.18
Pårørende betyr trygghet for eldre pasienter
Les mer ➝
20.09.18
En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende – og seg selv
Les mer ➝
13.09.18
Pårørende må informeres bedre
Les mer ➝
06.09.18
Nettilbud for barn og unge med MS-syk forelder
Les mer ➝
28.08.18
En helt vanlig kreftpasient?
Les mer ➝
17.08.18
Når helsepersonell blir pårørende
Les mer ➝
08.08.18
Downs syndrom: God kommunikasjon fra helsepersonell minsker foreldrenes påkjenning
Les mer ➝
31.07.18
Kompetanse om palliativ behandling og omsorg for personer med psykisk utviklingshemming
Les mer ➝
06.07.18
Helsepersonells tilnærming til barn av syke foreldre
Les mer ➝
29.06.18
Hvordan kan sykepleiere arbeide for å gi god pårørendeomsorg i hjemmet når pasienten er døende?
Les mer ➝
22.06.18
Etterlattes erfaringer ved selvmord hos unge menn
Les mer ➝
15.06.18
Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg
Les mer ➝
04.06.18
Involvering av pårørende i beslutninger om akutt behandling av KOLS
Les mer ➝
24.05.18
Viktigheten av støttegrupper for pårørende til Alzheimer's pasienter
Les mer ➝
25.04.18
Eldre innvandrere og demens
Les mer ➝
18.04.18
Samhandling mellom sykepleier og lege er viktig for ernæringstilstanden til sykehjemspasienter
Les mer ➝
11.04.18
Forhåndssamtaler med geriatriske pasienter
Les mer ➝
22.03.18
Belastning, mestring og psykisk helse hos pårørende til mennesker med ruslidelse
Les mer ➝
13.03.18
Reell brukermedvirkning eller bare ord?
Les mer ➝
06.03.18
Uklare rammer gjør det vanskelig å ivareta barn som pårørende
Les mer ➝
27.02.18
Hvordan møte foreldre til et nyfødt, sykt barn
Les mer ➝
23.02.18
Alle trenger støtte når mamma eller pappa er syk
Les mer ➝
09.02.18
Eldre innvandrere og deres pårørende trenger også hjelp
Les mer ➝
02.02.18
Pårørendes opplevelser med livstruende sykdom
Les mer ➝
18.01.18
Pårørende må tas med på beslutninger
Les mer ➝
03.01.18
Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet
Les mer ➝
02.01.18
Forskning på demens bør også omfatte pårørende
Les mer ➝
11.12.17
Effekter av å innføre en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende i sykehjem
Les mer ➝
07.12.17
Pårørende for en rusavhengig, ikke bare noe du snakker om over kaffen!
Les mer ➝
24.11.17
Pårørende i psykiatrien; fortid, nåtid og fremtid – en oversikt over forskningens historie
Les mer ➝
21.11.17
Bedre omsorg for pårørende kan lønne seg for samfunnet
Les mer ➝
07.11.17
Kjærlighet og verdighet i tilfriskningsprosesser: Om foreldreskap når barn har en psykisk vanske
Les mer ➝
01.11.17
Barn til kreftsyk: «Da mamma fikk kreft, fikk hele familien kreft.»
Les mer ➝
25.10.17
Individuell plan i palliativ fase – ei hjelp til meistring for pårørande
Les mer ➝
18.10.17
Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge
Les mer ➝
28.08.17
Intervensjon for å unngå diabetes type 2 hos familiemedlemmer
Les mer ➝
21.08.17
I det lange løp - En oppfølgingsstudie om hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn
Les mer ➝
05.04.17
Betydningen av kunnskapsbasert familiearbeid
Les mer ➝
04.04.17
Pårørendesamarbeid ved Huntingtons sykdom
Les mer ➝
04.04.17
Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: «medarbeidere» i ukjent tjenesteterreng
Les mer ➝
04.04.17
«På alerten» hele tiden! Om pårørendes omsorgsrolle når deres nærmeste utvikler demens
Les mer ➝
30.03.17
Det er jo min far! Erfaringer fra pårørende til eldre innvandrere med demens
Les mer ➝
30.03.17
Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens
Les mer ➝
30.03.17
Demens i parrelasjoner – Ektefellers perspektiver når partner bor i bo- og omsorgstilbud
Les mer ➝
30.03.17
Seksuelt samliv etter hjerneslag, ektefellens opplevelse
Les mer ➝
30.03.17
Pårørende blir ofte selv utslitte og syke
Les mer ➝
30.03.17
Når en nærstående er døende
Les mer ➝
30.03.17
Barneansvarliges rolle
Les mer ➝
01.01.01
Når frivillige får en reell innvirkning på situasjonen
Les mer ➝