I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Forskning

Her har vi samlet ulike tilnærminger til forskning om forskjellige pårørendeperspektiv.

Forskerintervjuer

Her har vi samlet intervjuer med forskere som på en kortfattet og folkelig måte presenterer hovedfunnene i forskningen sin.
Mer_pil
Les mer
Forskerintervjuer

Fagartikler

Her har vi samlet et knippe fagartikler om ulike pårørendegrupper og pårørendeperspektiv.
Mer_pil
Les mer
Fagartikler

Forskningsartikler

Her kan du finne forskning på ulike perspektiv innen pårørendefeltet, både diagnosespesifikt og mer generelt.
Mer_pil
Les mer
Forskningartikler
Na%CC%8Ar%20foreldre%20ruser%20seg

Forskerintervjuer

Alle tror noen andre snakker med barna

Selv om barn som pårørende kom inn i lovverket i 2010, og de fleste mener at barn skal informeres og involveres når foreldre har en rusmiddelavhengighet, erfarte forsker Turid Wangensteen at barn ikke ble snakket med.

Forskerintervjuer

Alle tror noen andre snakker med barna

Selv om barn som pårørende kom inn i lovverket i 2010, og de fleste mener at barn skal informeres og involveres når foreldre har en rusmiddelavhengighet, erfarte forsker Turid Wangensteen at barn ikke ble snakket med.
Na%CC%8Ar%20foreldre%20ruser%20seg
shutterstock_1814143115%20copy

Fagartikler

Barn som pårørende etter selvmords­forsøk

Det er et paradoks at det i årtier er dokumentert at selvmordsforsøk har skadevirkninger for barn som pårørende, men i forsvinnende liten grad finnes litteratur om intervensjoner. Da må klinikere basere seg på kjent utviklingspsykologisk kunnskap, og sørge for et godt samarbeid mellom alle instansene som er involvert i slike saker.
jose-jovena-M70eJ8KGcZs-unsplash

Forskningartikler

«Helt som normalt.»

Foreldresamarbeid i barnehagen når en forelder er alvorlig syk av en dødelig sykdom

Forskningartikler

«Helt som normalt.»

Foreldresamarbeid i barnehagen når en forelder er alvorlig syk av en dødelig sykdom
jose-jovena-M70eJ8KGcZs-unsplash