I helsetjenesten
På skolen
I arbeidslivet
For studenter
Kursportal_knapp
Kursportal_knapp_hover

Forskning

Her har vi samlet ulike tilnærminger til forskning om forskjellige pårørendeperspektiv.

Forskerintervjuer

Her har vi samlet intervjuer med forskere som på en kortfattet og folkelig måte presenterer hovedfunnene i forskningen sin.
Mer_pil
Les mer
Forskerintervjuer

Fagartikler

Her har vi samlet et knippe fagartikler om ulike pårørendegrupper og pårørendeperspektiv.
Mer_pil
Les mer
Fagartikler

Forskningsartikler

Her kan du finne forskning på ulike perspektiv innen pårørendefeltet, både diagnosespesifikt og mer generelt.
Mer_pil
Les mer
Forskningartikler
Kristiane%20copy

Forskerintervjuer

Hvorfor får vi ikke til pårørendesamarbeid når vi vet det hjelper?

– Når pasientene blir voksne, er vi ikke gode nok til å se, anerkjenne og involvere de pårørende. Man tenker kanskje at når barnet er over 16 eller 18 år, så er strevet over. Det er langt fra sant, slår postdoktor Kristiane Myckland Hansson tydelig fast.

Forskerintervjuer

Hvorfor får vi ikke til pårørendesamarbeid når vi vet det hjelper?

– Når pasientene blir voksne, er vi ikke gode nok til å se, anerkjenne og involvere de pårørende. Man tenker kanskje at når barnet er over 16 eller 18 år, så er strevet over. Det er langt fra sant, slår postdoktor Kristiane Myckland Hansson tydelig fast.
Kristiane%20copy
shutterstock_1766425184

Fagartikler

Mer etisk refleksjon må til i helsevesenet

Stress kan dempes ved at sykepleiere får mulighet til å snakke sammen om etiske dilemmaer i arbeidshverdagen.
shutterstock_1955183848

Forskningartikler

Motivasjonens betydning for kvalitet i pårørendearbeidet – en kvalitativ studie av ledere og ansatte i kommunehelsetjenesten

Forskningartikler

Motivasjonens betydning for kvalitet i pårørendearbeidet – en kvalitativ studie av ledere og ansatte i kommunehelsetjenesten

shutterstock_1955183848