← Gå tilbake

36-2

← Gå tilbake

Å ha en voksen datter med spiseforstyrrelse

Forfattere: Anne-Lise Grønningsæter Loftell, Solveig Margaret Thomassen, Jannike Karlstad & Berit Støre Brinchmann

Hensikten med denne studien er å beskrive foreldres erfaringer i å ha en voksen datter med en alvorlig spiseforstyrrelse. Kunnskap om foreldrenes erfaringer kan bedre hjelpetilbudet til familien.

Spiseforstyrrelser kjennetegnes av at tanker og atferd om mat og vekt begrenser menneskers livsutfoldelse og forringer livskvaliteten. En spiseforstyrrelse gjør at man både har problemer med å forholde seg til mat, egne tanker og følelser. 

Å ha et familiemedlem med alvorlig spiseforstyrrelse, kan ha stor innvirkning på familielivet.

Det er viktig for helsepersonell å kjenne til foreldres erfaringer for å kunne samtale med dem om pårørenderollen og spiseforstyrrelsen.

Les mer her.