← Gå tilbake

Omtale%2037%20par

← Gå tilbake

Å være ektefelle når hjerneslag rammer

Forfattere: Hilde Nordahl-Pedersen og Inger S. Martinussen

Når den ene ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv, blir den andre kastet inn i rollen som pleie- og omsorgsgiver for den rammede og som et viktig bindeledd til helse- og omsorgstjenesten.

Denne artikkelen, som har fått tittelen «Å være ektefelle og omsorgsgiver når hjerneslag rammer – mellom avmakt og mestring», handler om kvinners (ektefellers) erfaringer over tid når mennene deres blir sterkt hjelpetrengende etter hjerneslag, samt hvordan kvinnene opplever samhandlingen med tjenesteytere i helse- og omsorgstjenesten.

Les mer her.