← Gå tilbake

frank-mckenna-122861-unsplash

← Gå tilbake

«Det er både helt grusomt og godt på samme tid»

Forfattere: Pål Kristiansen, Kari Dyregrov, Atle Dyregrov
 
Målet med studien var å få mer kunnskap om betydningen av besøk til dødsstedet for etterlatte foreldre og søsken etter terrorangrepet 22.07.11. Studien viste at majoriteten av både foreldre og søsken opplever det å besøke dødsstedet som viktig og nyttig, men også følelsesmessig krevende. Basert på etterlattes opplevelser er konklusjon at «nytteverdien» er større enn belastningen.

Les mer om studien her.