← Gå tilbake

47-3

← Gå tilbake

«I avdødes ånd»: Gravferden - de pårørende og presten

Mens kirkens ordning legger opp til at gravferden samler oss om den kristne tro i møte med døden, ønsker de pårørende gjerne heller en gravferd som samler oss rundt minnet om den avdøde.
Forfatter: Ingeborg Sommer

Tidligere var kirken en autoritet og veiviser som satt med svarene. I dag handler kirken mer om trygghet, tilhørighet, fellesskap og et ankerfeste. 

Målet med denne studien er å utvikle en nærmere forståelse av tanker om og forventninger til den kirkelige gravferden og de praksiser som finner sted.

Studien viser at kirken må tenke annerledes om gravferdens innhold enn det gravferdens bestemmelser gir uttrykk for. Det må legges større vekt på hvordan troen kommer til uttrykk ved at et fellesskap er samlet i kirken om en liturgi, med musikk, tekster, taler og bønner – også med ord og handlinger som i seg selv ikke tematiserer troen.
 
Mer om dette her.