← Gå tilbake

4%20shutterstock_357371138

← Gå tilbake

«På alerten» hele tiden! Om pårørendes omsorgsrolle når deres nærmeste utvikler demens

Pårørende etterlyser strukturert og planlagt samarbeid med helse- og omsorgstjenesten .
Artikkelens hovedbudskap er at pårørende til hjemmeboende personer med demens opplever store belastninger ved å være i beredskap og i tillegg ha
ansvar for aktivisering og sosial stimulering. Til tross for utfordringene stiller pårørende opp som omsorgspersoner fordi de ønsker det beste for sine nære, og de opplever at deres innsats utgjør en forskjell.

Her kan du lese hele artikkelen.

Atrikkelforfattere:
Anne Norheim dosent, Universitetet i Stavanger og Heidi Dombestein, PhD- stipendiat, Universitetet i Stavanger. Begge er utdannet sykepleiere, og med i Programområdet for pårørendeforskning ved UIS.