← Gå tilbake

FORSKNING%20desember%20utviklingshemming

← Gå tilbake

Arbeid i hjem til personer med utviklingshemming

Forfattere: Odd Morten Mjøen og Anna M. Kittelsaa

I denne artikkelen setter forskerne fokus på de ansattes skjønnsutøvelse og handlinger med utgangspunkt i perspektivet «ansattblikk». 

Hovedfokus i denne artikkelen er dilemmaer ved arbeid i hjemmet hos personer med utviklingshemming, og begrepet «ansattblikk» brukes som utgangspunkt for handlingsberedskap og intervensjon i samhandling med beboere.

Les saken her.