← Gå tilbake

clay-banks-cEzMOp5FtV4-unsplash

← Gå tilbake

Bak lukkede dører – pasienter og pårørendes opplevelser av den sosiale kontakten under innleggelse i isolation

Kristine Toft Petersen
Infeksjonsmedisinsk avdeling, Aalborg Universitetssykehus
krtp@rn.dk

Susanne Stege Jensen
Infeksjonsmedisinsk avdeling, Aalborg Universitetssykehus

Lena Spolum
Infeksjonsmedisinsk avdeling, Aalborg Universitetssykehus

Mona Kyndi Pedersen
Forskningsenhet for Klinisk Sykepleie, Aalborg Universitetssykehus

Hvordan opplever pasient og pårørende den sosiale kontakten når pasienten ligger på isolat?

Den danske studien «Bag lukkede døre – patienter og pårørendes oplevelser af den sociale kontakt under indlæggelse i isolation» ser på hvordan den sosiale kontakten er mellom pasient og dees pårørende når vedkommende ligger på isolat. 

Sykepleiepersonalet har en sentral rolle i å møte behovet for sosial kontakt og nærhet både i forhold til både pasient og de pårørende. Dette gjelder særlig ved isolat. Hensikten med denne studien er å gi større innsikt i hvordan pasienter og deres pårørende opplever sosial kontakt under denne formen for sykehusinnleggelse.

Studier viser at pasientens sosiale kontakt påvirkes under isolasjon og kan forårsake angst og depresjon. Denne studien gir et nytt innblikk i de pårørendes perspektiv, spesielt når det gjelder det nsvaret de opplevde og de bekymringene de kjente på som et resultat av situsjonen. 

Les hele forskningsartikkelen her.
(Artikkelen er på dansk)