← Gå tilbake

michal-parzuchowski-224092-unsplash

← Gå tilbake

Barn som pårørende etter selvmordforsøk

Forfattere: Tine K. Grimholt, Ingeborg Lunde og Kristin Frisch Moe
 
Hensikten med studien er å se på viktigheten av foreldres evne til å gi barna reguleringsstøtte, og til å hjelpe barnet med å skape mening og sammenheng i det som er skjedd. Ved å rette blikket mot hele familiesystemet og se på samspillet mellom foreldre og barn, kan helsepersonell jobbe helhetlig med barnas omsorgssystem og sørge for god nok ivaretakelse.

Les mer om studien her.