← Gå tilbake

sharon-mccutcheon-519786-unsplash

← Gå tilbake

Belastende livsvilkår

Forfatter: Jens Peter Eckardt

Det har vært godt dokumentert de siste 60 årene at det å være slektninger til mennesker med psykisk lidelse kan være en byrde - både subjektivt og objektivt. Livet til de pårørende kan preges av kriser, stressende klima i familien, sosioøkonomiske problemer, stigmatisering, helseutfordringer, og mangel på sosial støtte.

Denne artikkelen tar sikte på å bedre forståelsen av belastningen for slektninger på bakgrunn av pasientens sykdom og problemer. Artikkelen påpeker at kunnskap om belastning kan bidra til økt oppmerksomhet som kan være nyttig for å vurdere, forstå og møte pårørende i psykiatrien.

Les hele artikkelen her.
(Artikkelen er på dansk)