← Gå tilbake

rawpixel-760028-unsplash

← Gå tilbake

Belastende livsvilkår: Benchmarks for personalets møte med pårørende i psykiatrien

Forfatter: Jens Peter Eckardt
 
Pårørende er ofte utsatt for og kan påvirke pasientene, og evne til å takle psykisk lidelse i familien. Denne artikkelen tar sikte på å nyansere og øke forståelsen av slektningers stressende forhold på grunn av pasientens sykdom og problemer.

For å adressere mer effektivt og tilpasset omsorg, må personalet ha faglig forståelse og nok kunnskap om pårørende sine levekår.

Les hele artikkelen her.
(Artikkelen er på dansk)