← Gå tilbake

pablo-heimplatz-275442-unsplash

← Gå tilbake

Belastning, mestring og psykisk helse hos pårørende til mennesker med ruslidelse

Forfattere: Tone Larsen Hoel og Amy Østertun Geirdal
 
Det kan være svært belastende og føre til psykiske helseplager å være pårørende til rusavhengige. Helsepersonell kan hjelpe pårørende med å finne strategier som ivaretar og bedrer deres psykiske helse.

Ved å anvende problem- og emosjonsfokuserte strategier kan pårørende lære å mestre utfordringene på en hensiktsmessig måte.

Les hele artikkelen her.