← Gå tilbake

shelby-deeter-193590

← Gå tilbake

Betydningen av pårørendeinvolvering – konsekvenser for sykehjemspasienten

Med denne studien har de utforsket hvordan pårørende opplever samarbeidet med helsepersonell ved to ulike sykehjem, hvor de fleste deltakerne er pårørende til sykehjemspasienter med en demensdiagnose. Resultatet fra studien presenteres i to artikler. I denne artikkelen rettes søkelyset mot hvordan pårørende erfarer involveringens betydning. 

Forfatter er: Anne Norheim. Sykepleier, førstelektor i sykepleievitenskap ved Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger og medforfatter Rita Sommerseth. Sykepleier og cand. socion, dosent i psykisk helsearbeid og sosialt arbeid. Pensjonert fra sin stilling ved Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger, fra høsten 2012. 

Her finner du artikkelen: 
https://sykepleien.no/sites/sykepleien.no/files/electronic-issues/articles/13gs1_parorendeinvolvering_1512.pdf