← Gå tilbake

marcelo-leal-525141-unsplash

← Gå tilbake

Brukermedvirkning blant eldre sykehuspasienter og deres pårørende

Manglende forskningsbasert kunnskap om pårørendeerfaringer med brukermedvirkning i sykehus ble utgangspunktet for en ny doktorgrad avhandling.
Forfatter: Ingrid Nyborg

I denne studien påpeker forsker på at eldre pårørende er mer sårbare når de ikke blir involvert i beslutninger om hjemmeomsorg. Unge og middelaldrende pårørende er bedre rustet til å ta på seg mer omsorgsarbeid når det er behov for det.

Manglende medvirkning fra pårørende kan føre til at pasienters hjelpebehov i hjemmet ikke kommer godt nok fram, noe som kan føre til at de ikke får adekvat hjelp. I alle fall har helsepersonell en viktig rolle i arbeidet med å styrke pårørendes brukermedvirkning.

Les mer om avhandlingen her.