← Gå tilbake

FORSKNING%20desember%20eldre

← Gå tilbake

Brukermedvirkning i helsetjenester for eldre

Mens de overordnede helsepolitiske føringer framholder brukermedvirkning i helsetjenesten, viser en studie at pasienter og pårørende er langt mer opptatt av udekkede behov.
Forfattere: Anne-Kari M. Johannessen og Sissel Steihaug
 
På den ene side er brukermedvirkning i helsetjenesten er en anerkjent verdi og sterkt vektlagt i overordnede helsepolitiske føringer. På den andre side snakker pasienter og pårørende i eldreomsorgen lite om manglende brukermedvirkning i helsetjenestene, men er mer opptatt av behovene som ikke blir dekket.

Når det gjelder de ansatte, viser denne studien at de i stor grad vektlegger vennlighet, informasjon og jobben med å bidra til at pasientene blir mest mulig aktive og selvhjulpne.

Begrensede ressurser gir imidlertid de ansatte lite handlingsrom og pasientene få muligheter til å velge tjenestetilbud.

Mer om studien her.