← Gå tilbake

40%20samhandling

← Gå tilbake

Brukermedvirkning - innflytelse og deltakelse

Forfatter: Jan Andersen

Artikkelen "Brukermedvirkning som innflytelse og deltakelse – en studie av omsorgslederes vurderinger" ser nærmere på samproduksjonsperspektivet som de senere årene har fått en økende betydning i nasjonale styringsdokumenter innen helse og omsorg.

Brukermedvirkning som samproduksjon har blitt et mer sentralt perspektiv i den offisielle omsorgspolitikken, et element i prioriteringene av hva slags hjelp brukerne skal få og innretter seg etter hva brukerne synes er viktig og hva de mener vil gi dem et bedre liv. 

Forståelsen av brukermedvirkning på individnivå omfatter at brukerne skal ha innflytelse over egne tjenester.

Denne artikkelen retter søkelyset mot lederes forståelse av brukermedvirkning innen kommunale omsorgstjenester. 

Les mer her.