← Gå tilbake

annie-spratt-583430-unsplash

← Gå tilbake

Døende pasienter i sykehjem: Sykepleiere gjør «mer av alt» og er «alene om alt»

Forfattere: Sandra Jahr Svendsen, Bjørg Th. Landmark og Ellen Karine Grov
 
Hensikten med denne studien var å beskrive sykepleiernes erfaringer med døende pasienter i sykehjem. Forskningsspørsmålene setter søkelys på hva som er nødvendig for optimal behandling, pleie og omsorg ved livets slutt.  Funnene viser at sykepleierne ofte er «alene om alt» siden sykehjemmet har lav bemanning, og medarbeiderne har mangelfull sykepleiefaglig kompetanse.

Les mer om studien her.