← Gå tilbake

annie-spratt-282808

← Gå tilbake

Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten

Artikkelen er basert på en studie, der hensikten var å få kunnskap om hvilke behov pårørende opplever å ha overfor helsetjenesten og hvordan de har erfart å bli møtt.
Forfatterene er: Helene Hanssen, førstelektor i sosialt arbeid, Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag og Rita Sommerseth, pensjonert dosent i psykisk helsearbeid og sosialt arbeid, Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag.


Artikkelen finner du her:
https://core.ac.uk/download/pdf/335076655.pdf