← Gå tilbake

5%20shutterstock_520381234

← Gå tilbake

Det er jo min far! Erfaringer fra pårørende til eldre innvandrere med demens

Slik begrunner en sønn sin store omsorgsinnsats for faren. Faren har demens, og det er en selvfølge for sønnen å hjelpe. Det er ikke like naturlig for han å fortelle at han er sliten. Også pårørende til eldre  innvandrere med demens kan imidlertid trenge støtte.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus v/spesialist i klinisk eldrepsykologi og samfunnspsykologi Reidun Ingebretsen har presentert resultater fra undersøkelsen «Eldre innvandrere med demens og deres pårørende i tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri nr. 4/2015. 

Her finner du hele artikkelen.