← Gå tilbake

aditya-romansa-117344-unsplash

← Gå tilbake

Downs syndrom: God kommunikasjon fra helsepersonell minsker foreldrenes påkjenning

Forfattere: Anette Walle og Lilliana Del Busso
 
Hensikten med artikkelen er å formidle kunnskap om hvordan foreldre til barn med Downs syndrom opplever kommunikasjonen med helsepersonell på sykehuset i tiden etter fødselen. Gjennom hovednarrativet «å ikke bli sett som et helt menneske» forteller foreldrene om opplevelsen av å bli forlatt, utestengt fra kommunikasjon, henvist til en pc for å få informasjon om diagnosen til barnet, og snakket til av helsepersonellet på en måte som de opplever som belastende.

Les hele artikkelen her.