← Gå tilbake

nine-kopfer-313606

← Gå tilbake

Effekter av å innføre en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende i sykehjem

Forfattere: Maria Emhjellen Paulsen, Janne Andrea Bärnholdt Nicolaysen, Grethe Skorpen Iversen
og Dagny Faksvåg Haugen
 
Denne artikkelen presenterer en spørreundersøkelse til pårørende etter forventede dødsfall ved seks sykehjem i Bergen kommune, før og etter innføring av tiltaksplanen. Resultatene viser at informasjon til og kommunikasjon med de pårørende ble bedre etter innføring av tiltaksplanen.

Les hele artikkelen her.