← Gå tilbake

rawpixel-com-487102-unsplash

← Gå tilbake

Eldre innvandrere og deres pårørende trenger også hjelp

Forfatter: Reidun Ingebretsen

Når helsepersonell skal gi god hjelp til eldre med innvandrerbakgrunn, må vi vite mer om hvordan sykdom og plager forstås og uttrykkes. Artikkelen fokuserer på hvordan eldre innvandrere opplever sin situasjon angående psykisk helseproblemer og demens. Det blir avgjørende hvordan hjelpeapparatet gir informasjon og tilrettelegger tilbud for å møte de behov eldre innvandrere og deres familier har for hjelp.

Les hele artikkelen her.