← Gå tilbake

Omtale%2038%20help

← Gå tilbake

Eldre og deres pårørende: Behovet for sosial støtte og helsehjelp

Forfattere: McGilton, K.S., Vellani, S., Yeung, L. et al.

Dette gjelder alt fra manglende informasjon til et opplegg som skreddersyr tjenestene til behovene den enkelte har.

Sosial støtte defineres av verdens helseorganisasjon som assistanse til aktiviteter i dagliglivet, forbindelser til sosiale nettverk som familie og venner, og tilgang til sosiale velferdsordninger.

Studien “Identifying and understanding the health and social care needs of older adults with multiple chronic conditions and their caregivers: a scoping review” ser nærmere på disse aspektene.

Pårørende opplever ofte å bli overbelastet når deres nærmeste lever med kroniske sykdommer og trenger assistanse til ulike gjøremål i hverdagen. Det er en krevende rolle å ha over tid.

Les mer her (studien er på engelsk).