← Gå tilbake

45%20Child%20afraid

← Gå tilbake

En pilotstudie av MST-CAN i Norge

Ellisiv Thuve
MST-CAN Bærum, Bærum kommune

Didrik Aamnes
TFCO Sandvika

Annika Melinder
Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
a.m.d.melinder@psykologi.uio.no

 
Denne studien omhandler behandlingstiltak for familier der det forekommer vold og/eller omsorgssvikt mot ett eller flere av barna.

«Multisystemic Therapy – Child Abuse and Neglect (MST-CAN)» er et evidensbasert behandlingstiltak for familier der det forekommer vold og/eller omsorgssvikt mot ett eller flere av barna.

MST-CAN er en tilpasning av standard MST og ble gjennomført i Norge av Bærum barneverntjeneste i samarbeid med Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

Studiens hovedformål er å pilotere for fremtidig RCT-forskning gjennom å vurdere gjennomførbarheten av slike studier i Norge. Dette ble gjort ved å se om instrumentene indikerte endring på viktige utfallsmål, terapeutenes etterlevelse av behandlingstiltaket og frafall av deltakere i utvalget. Ved bruk av effektstørrelser, korrelasjoner og frafall i denne piloteringen, har forskere beregnet anbefalt utvalgsstørrelse for fremtidig forskning på tiltaket.

Tendensene til positive endringer hos foreldre og barn som samsvarer med tiden de er i MST-CAN-behandling, kan anses som lovende resultater for behandlingstiltaket. 

Les hele forskningsartikkelen her.