← Gå tilbake

sunset-girl-399

← Gå tilbake

Erfaringer som pårørende

Tross 30 år som pårørende er det få gode møter med hjelpeapparatet å se tilbake på.
Forfatter: Åse Hoff, Spesialist i klinisk psykologi

Forfatteren reflekterer i denne artikkelen over pårørendes møte med hjelpeapparatet, og mener at det er få gode erfaringer å se tilbake på i løpet av de siste 30 år.

Les hele artikkelen her.