← Gå tilbake

Omtale%2046-1

← Gå tilbake

Erfaringskonsulenters betydning for spesialisthelsetjenesten

Berit Rossen
St. Olavs hospital
berit.rossen@stolav.no

Toril Anne Elstad
NTNU

Studien «Erfaringskonsulenters bidrag til faglige perspektiver og praksis hos fagutøvere i psykisk helsevern» belyser hvordan erfaringskonsulenter kan bidra til utvikling i spesialisthelsetjenesten.

Pårørende utgjør en viktig ressurs og har en viktig rolle som erfaringskonsulenter.
 
Erfaringskunnskap er en individuell subjektiv formidling fra en person som har erfart hvordan det er å ha en psykisk lidelse eller som har erfaring som pårørende til personer med psykiske problemer.
 
Hensikten med denne studien er å belyse hvordan erfaringskonsulenter kan bidra til utvikling av praksis for fagutøvere i spesialisthelsetjenesten.
 
Å ansette erfaringskonsulenter i psykisk helsevern, er ønskelig. Det kan bidra til videre utviklingen av tjenestetilbudet.
 
Les mer om studien her