← Gå tilbake

Bethi

← Gå tilbake

Etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall

Forfattere: Aina Løberg, Kari Dyregrov, Sari Lindeman, Ole Jørgen Scheie Lygren og Monika Yndestad

Hvert år dør rundt 300 mennesker av overdoser og narkotikarelatert død i dette landet. Bak tallene finner vi mange sørgende etterlatte som i flere tilfeller opplever seg stigmatisert i samfunnet.

Denne artikkelen setter søkelyset på hvordan fagfolk som møter de etterlatte kan bidra til å øke eller minske opplevelsen av å være stigmatisert.  

Å bli møtt med respekt og forståelse i samhandlingen med hjelpeapparatet, er spesielt avgjørende for etterlatte ved narkotikarelaterte dødsfall.

Les mer her.