← Gå tilbake

Omtale%2038%20dagbok

← Gå tilbake

Etterlattes erfaring med intensivdagbok når pasienten dør

Forfattere: Ann-Cathrin Melby, Asgjerd Litleré Moi & Eva Gjengedal

Mange pårørende får problemer med å snakke sammen om det som har skjedd og det kan bli vanskelig å dele følelser og tanker.

Når pasienten dør på en intensivavdeling, får de etterlatte tilbud om å få dagboken.

Hensikten med studien «Etterlattes erfaring med intensivdagbok når pasienten dør» er å få mer kunnskap om etterlattes erfaringer med intensivdagboken når pasienten dør.

Les mer her.