← Gå tilbake

igor-cancarevic-192384

← Gå tilbake

Etterlattes erfaringer med lokalt hjelpeapparat i samiske områder i Nord-Norge

Forfattere: Anne Silviken, Gro Berntsen, Kari Dyregrov
 
Artikkelen fokuserer på utfordringer i møte mellom det lokale hjelpeapparatet og etterlatte etter brå og uventet død i ulike samiske områder i Nord-Norge. Studien viser at hjelpeapparatet i samiske områder synes å ha særskilte utfordringer knyttet til tette og multiplekse relasjoner, og utilstrekkelig kulturkompetanse og manglende tilgjengelighet etterlatte.

Les mer:
https://sykepleien.no/sites/default/files/documents/forsknings/1504383.pdf