← Gå tilbake

FORSKNING%20september%202019%20foreldre

← Gå tilbake

Familieperspektiv i psykisk helsevern

En kvalitativ studie viser at parallelle gruppesamlinger for foreldre og barn, når en av foreldrene har en psykisk lidelse, virker positivt.
Forfattere: Monica Solberg og Geir Berg

Studiens hensikt er å søke etter informantenes oppfatninger av og erfaringer med å delta i parallelle gruppesamlinger i tilfeller der en av foreldrene har en psykisk lidelse.

Foreldrene opplevde at barna følte mer trygghet, og at de forsto at det ikke var deres skyld at mor eller far var psykisk syk. Det sentrale i studien, og som av informantene ble framhevet som viktig, var at gruppesamlingene for foreldre og barn foregikk samtidig på samme sted.

Les mer om studien her.