← Gå tilbake

FORSKNING%20nov%202019%20FAR

← Gå tilbake

Fedres deltagelse i behandling av barn og unge med angstlidelse

Forfattere: Gry Hamre, Reidunn Huus, Bente Storm Mowatt Haugland og Ingvar Bjelland

Selv om begge foreldres medvirkning i vurderingen og behandlingen av ungdommer med angstlidelser anses som viktig, deltar fedre som regel i mindre grad enn mødre både under utredningsarbeid og i selve behandlingen.

I denne studien ser forskere nærmere på faktorer som avgjør graden av fedres deltakelse i vurdering og behandling av engstelig ungdom henvist til poliklinikk.

Les mer her.