← Gå tilbake

tim-gouw-79563-unsplash

← Gå tilbake

Forberedende samtaler i norske sykehjem

Forfattere: Elisabeth Gjerberg, Lillian Lillemoen, Kristin Weaver, Reidar Pedersen, Reidun Førde
 
Denne studien har fokus på å kartlegge forekomsten av og gjennomføringen av forberedende samtaler i norske sykehjem. Hvor ofte sykehjemmene gjennomfører samtaler varierer sterkt.

Resultatene indikerer at det er et behov for kompetansebygging og felles nasjonale retningslinjer. I tillegg viser resultatene forskjeller i samtalenes innhold, når de finner sted, hvem som deltar og hvordan de dokumenteres. Pårørende og sykehjemslege deltar mest i samtalene, pasientene deltar i mindre grad.

Les mer om studien her.