← Gå tilbake

alex-boyd-260321-unsplash

← Gå tilbake

Forhåndssamtaler med geriatriske pasienter

Forfattere: Pål Friis, Reidun Førde

Pasientene kommer med viktige beskjeder å gi om hvordan de ønsker at de pårørende skal bli involvert og hvordan man skal ta beslutninger om hvilken behandling de skal få under forhåndssamtalene. I løpet av en uforberedt, kort samtale utrykker bare et mindretall klare ønsker om spesifikk behandling eller ikke-behandling. Kanskje ville flere komme frem til tydeligere ønsker hvis man fulgte opp med flere samtaler og hvis man tok med pårørende i de tilfellene der pasientene ønsker dette.


Les hele artikkelen her.