← Gå tilbake

aron-visuals-322314-unsplash

← Gå tilbake

Forskning med selvmordsoverlevende over 64 år

Eldre mennesker får ikke tilstrekkelig hjelp, når de mister en nær relasjon ved selvmord. Det er behov for at utvikle praksisnære fremmende interventioner, der øger de psykosociale handlemuligheder for f.eks. sykepleiere, prester, politi, pårørende og de eldre selv.
Forfattere: Hybholt, Lisbeth; Buus, Niels; Erlangsen, Annette; Fleischer, Elene; Havn, Jenny; Kristensen, Elin; Kristensen, Knud; Toftegaard, Jørn; Toftegaard, Vibeke; Lauge Berring, Lene.

Prosjektet er et handlingsprosjekt hvor brukere, fagfolk og forskere jobber sammen for å designe og gjennomføre forskning/undersøkelser på hvilken støtte som tilbys eldre som opplever selvmord i nærmeste familie. Resultatet er kunnskap om hvordan brukerne er involvert i forskningsprosjekter og retningslinjer for hvordan eldre som blir etterlatt selvmord, er best hjulpet.

Profesjonelle som sykepleiere, prester, politi, slektninger og eldre selv kan spre og anvende denne kunnskapen i sin praksis.

Les mer om prosjektet her.
(Artikkelen er på dansk)