← Gå tilbake

Omtale%2046-2%20BRUK

← Gå tilbake

Forskningsrapport om samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten

Nora Gotaas
Oslo Metropolitan University
Nora.Gotaas@oslomet.no

Lars Christian Monkerud
Oslo Metropolitan University

Hilde Hatleskog Zeiner
Oslo Metropolitan University

 
Forskningsrapporten «Samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten» består av te delundersøkelser og anbefaler tiltak for bedre pårørendesamarbeid.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet gjennomført en kartlegging av samarbeidet mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten.
 
Forskningsrapporten tar utgangspunkt i tre hovedspørsmål:
  1. Hvordan samarbeider helse- og omsorgstjenesten med pårørende på system- og/eller individnivå, og hva er bakgrunnen for samarbeidet?
  2. Hvordan opplever helsepersonell og pårørende samarbeidet?
  3. Hva er virkningene av samarbeidet for pårørende og tjenesten?
Forskerne oppsummerer til slutt funnene fra tre delundersøkelsene, og gir noen anbefalinger til tiltak for bedre pårørendesarbeid.

Last ned hele rapporten her