← Gå tilbake

Omtale%2044%20Utskriving

← Gå tilbake

Fra behandlingsrettede tiltak til mulige forebyggende aktiviteter

Forfattere: Geir Sverre Braut, Birgitte Forsaa Åbotsvik, Monika Dalbakk, Lisbeth Spansvoll & Gro Berntsen

Arbeidsmetoden har fått navnet «Sløyfa» og er "en metode for analyse av risiko i klinisk arbeid i grenseflaten mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten».

Formålet med artikkelen er å presentere en arbeidsmetode for å utvikle risikoforestillinger til bruk i kommunikasjonen mellom tjenestenivåene ved utskriving fra sykehus, og ved den videre oppfølgingen i kommunen for enkeltpasienter som har sammensatte sykdommer og behov for omfattende og langvarig tjenester. 

Arbeidsmåten flytter fokus fra behandlingsrettede tiltak til mulige forebyggende aktiviteter. Den fremmer kreative tankeprosesser og synliggjør ulike faglige fortolkninger blant personellet.

Arbeidsmetoden kan utvikles videre for å lage bilder for felles forståelse ut over selve helsetjenesten, for eksempel for andre hjelpetiltak og i kommunikasjon med pårørende. Den har også et potensiale for bruk på et nivå over tjenestetilbudet til den enkelte pasienten, i grenseflaten mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Les mer her