← Gå tilbake

42%20volunteer

← Gå tilbake

Frivilliges innsats for pårørende til personer med demens

Forfattere: Liv Halvorsrud, Astra Bye PhD, Liv A. Brekke  & Astrid Bergland

I artikkelen "Being a trained volunteer Peer Supporter for carers of people living with dementia in Norway: Reciprocal benefits and challenges", ser forfatterne nærmere på de frivillige som støtter for pårørende til personer med demens. 

De 40 frivillige, rekruttert blant medlemmer i Nasjonalforeningen for folkehelsen, hadde selv tidligere erfaring som pårørende, enten som barn eller partner til personer med demens, og hadde fått opplæring i det å være frivillig.

De frivillige oppfattet at de bidro til å gjøre veien for pårørende lettere, og at de fylte gapet mellom helsetjenestens tilbud og pårørendes utfordringer. De framhevet betydningen av at de delte pårørendes erfaringer. Dette åpnet for å gi emosjonell støtte i tillegg til den sosiale og praktiske støtten.

Den emosjonelle involveringen kunne imidlertid være krevende, og de frivillige så behov for å sette grenser for å beskytte både seg selv og de pårørende.

Forskerne setter søkelyset på behovet for bedre samhandling mellom helsetjenesten og frivillige, og på opplæringen og støtten som frivillige trenger for at frivillig arbeid skal oppleves fordelaktig for alle involverte

Studien finner du her.