← Gå tilbake

Omtale%20nr_%2030-2

← Gå tilbake

Frontotemporal demens og pårørendeinvolvering

Denne studien indikerer at involvering fra pårørende til personer med frontotemporal demens bør være forankret i pårørendes egen opplevelse.
Forfattere: June Rondestvedt, Helle Kise Hjertstrøm & Lill Sverresdatter Larsen

I denne artikkelen anser forskerne pårørendeinvolvering som deltakelse i aktivitet, det vil si en subjektiv opplevelse som påvirkes av flere ulike faktorer.

Studien synliggjør hvor kompleks pårørendeinvolvering er, og indikerer at tiltak rettet mot å fremme involvering hos pårørende til personer med frontotemporal demens, bør være forankret i pårørendes egen opplevelse. Pårørendeinvolveringen blir slik resultat av et dynamisk samspill.  

Les mer her.