← Gå tilbake

IP

← Gå tilbake

Gir individuell plan bedre koordinering?

Forfattere: Lene Chr. Holum & Ruth Toverud

Denne fagartikkelen handler om bruk av individuell plan for unge med langvarige og sammensatte behov for tjenester og behandling.

En kvalitativ studie basert på dybdeintervjuer av brukere og tjenesteytere, samt med pårørende, gir et bilde av hva som hemmer og fremmer bruk av IP i henhold til intensjonene.

Les mer her.