← Gå tilbake

josh-appel-423804-unsplash

← Gå tilbake

Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg

Forfattere: Ragnhild Skaar, Marthe M.F. Fensli, Sylvi M. Flateland og Ulrika Söderhamn

Studien viser  at frivillig innsats for pasienter i palliativ fase i kommunehelsetjenesten kan være et positivt og hensiktsmessig bidrag, under gitte forutsetninger. En god organisering fra en koordinator, god rolleavklaring mellom frivillige og helsepersonell, samt definerte oppgaver og gjøremål for de frivillige, er viktige forutsetninger.

I tillegg er det sentralt at de frivillige er egnet. Det er viktig å finne en god balanse mellom bruk av utdannet helsepersonell og bruk av frivillige til de oppgavene som skal utføres til pasienter i en sårbar fase av livet.

Les mer her.