← Gå tilbake

annie-spratt-475535-unsplash

← Gå tilbake

Helsepersonells tilnærming til barn av syke foreldre

Forfattere: Susanne Knutsson, Karin Enskär, Boel Andersson-Gäre & Marie Golsäter

Sykdom eller skade påvirker alle familiemedlemmer, og det er derfor viktig at barn blir involvert i omsorgen for syke familiemedlemmer. Dette er anerkjent av helsepersonell.

Resultatene viser at retningslinjer og rutiner ofte mangler når barn skal involveres i omsorgen av en forelder, og indikerer at strukturerte tilnærminger basert på en bevissthet om barnas behov, så vel som et barnevennlig miljø, er viktig i familiefokusert omsorg. Disse aspektene må prioriteres av ledere for å støtte barns behov og fremme helse og velvære for hele familien.

Les mer her. (Teksten er på engelsk.)