← Gå tilbake

FORSKNING%20gammel

← Gå tilbake

Hjemmetjenesten som alliert og rådgiver

Forfatter: Guro Øydgard

Antallet mennesker som får demenssykdom øker over hele verden, også i Norge. Personer med demens trenger ofte også hjelp fra pårørende til å melde behov for og søke om tjenester fra det formelle tjenestesystemet. 

Denne artikkelen utforsker hvilken betydning hjemmetjenesten har for søknadspraksisene til pårørende av personer med demens i kommuner der det er et formelt skille mellom bestiller og utfører.

Les mer her.