← Gå tilbake

Uke%2033%20hjerneslag

← Gå tilbake

Hjerneslag: Når livet blir snudd opp ned

Forfattere: Gabriele Kitzmüller og Kennet Asplund

Slagrammede familier trenger å bli forberedt på de kommunikasjonsmessige og relasjonelle utfordringene de vil støte på. Denne studien peker på at helsepersonell i alle ledd i rehabiliteringsprosessen har en viktig rolle når det gjelder å tilby informasjon og veiledning for å støtte opp i de familiære relasjonene.

Studien synliggjør fenomener som kan fremtre i familier som har levd med hjerneslag over tid og viser hvordan disse innvirker på hverandre og påvirker familiens liv.

Les mer her.