← Gå tilbake

FORSKNING%20desember%20BRUK

← Gå tilbake

Hverdagsrehabilitering og tverrfaglig samarbeid

Forfatter: Kjersti Vik

Hensikten med denne artikkelen er å utforske og belyse personalets erfaringer med implementering av hverdagsrehabilitering, med særlig vekt på tverrfaglig samarbeid.

Samspillet mellom tjenestemottakerne, deres familier og det tverrfaglige personalet i hverdagsrehabiliteringen, gir en vinn-vinn-sitasjon både for personalet og brukerne, viser Kjersti Viks studie.

Implementering av hverdagsrehabilitering kan slik bidra til at eldre får et mer personsentrert tilbud og at norske kommuner kan ivareta rehabilitering som en av flere oppgaver.

Les artikkelen her.