← Gå tilbake

FORSKNING%20funksjon

← Gå tilbake

Hvordan bygge ned funksjonshemmende barrierer?

Forfatter: Thomas Owren

Tjenesteytere står overfor flere utfordringer når det gjelder å sikre kvalitet i tjenestene. Det er for eksempel viktig å unngå diskriminering, sikre tilgjengelighet og ikke minst tilrettelegge tjenester for pasienter og tjenestebrukere med funksjonsnedsettelse. 

Alle som yter helse-, omsorgs- eller velferdstjenester, vil kunne møte pasienter og tjenestebrukere med funksjonsnedsettelse. Tjenesteyternes første utfordring blir da å sikre at tjenestene i seg selv er tilgjengelige. Det skal for eksempel ikke være mer besværlig eller mindre nyttig for en person med funksjonsnedsettelse å benytte dem enn det ville ha vært for andre. 

Denne artikkelen bygger på norsk og internasjonal forskning der funksjonshemmedes egne erfaringer med tjenesteytere kommer fram og munner ut i ni innspill til tjenesteytere som ønsker å bidra til et mer tilgjengelig samfunn.

Les mer her