← Gå tilbake

caspar-camille-rubin-37013-unsplash

← Gå tilbake

Hvordan dagaktivitetstilbud for personer med demens virker inn på pårørendes situasjon

Forfattere: Signe Tretteteig, Solfrid Vatne og Anne Marie Mork Rokstad

Dagaktivitetstilbud til personer med demens kan gi pårørende støtte og avlastning, og øke deres forutsetninger for å møte behovene hos personen med demens. I tillegg får pårørende mulighet til å ivareta egne behov som arbeid, hvile, være sosiale eller gjøre praktiske oppgaver uforstyrret.  

Artikkelen konkluderer med at pårørende opplever dagaktivitetstilbud som svært positivt, men det finnes forbedringspotensialer knyttet til fleksibilitet og individuell tilrettelegging.

Les hele artikkelen her