← Gå tilbake

jenn-evelyn-ann-112980

← Gå tilbake

I det lange løp - En oppfølgingsstudie om hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn

Artikkelens fundament er bygget på en oppfølgingstudie av hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn.

Forfatter: Kjersti Tytingvåg Rogne.

I denne artikkelen får dere vite om hvordan informantene oppsummerer livet med et utviklingshemmet barn, samt prossesen med å overlate ungdom med utviklingshemning til offentlig omsorg.

Artikkelens fundament er bygget på en oppfølgingstudie av hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn. 

Les mer: https://www.idunn.no/fokus/2016/03/i_det_lange_loep_-_en_oppfoelgingsstudie_om_hverdagsliv_og_sa