← Gå tilbake

jenn-evelyn-ann-112980

← Gå tilbake

I det lange løp - En oppfølgingsstudie om hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn

Å få et barn med utviklingshemning påvirker mange sider ved livet som økonomi, det sosiale liv og forholdet til storfamilien, til de andre barna og ikke minst til partner.
Artikkelens fundament er bygget på en oppfølgingstudie av hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn.

Forfatter: Kjersti Tytingvåg Rogne.

I denne artikkelen får dere vite om hvordan informantene oppsummerer livet med et utviklingshemmet barn, samt prossesen med å overlate ungdom med utviklingshemning til offentlig omsorg.

Artikkelens fundament er bygget på en oppfølgingstudie av hverdagsliv og samliv i familier med utviklingshemmede barn. 

Les mer: https://www.idunn.no/fokus/2016/03/i_det_lange_loep_-_en_oppfoelgingsstudie_om_hverdagsliv_og_sa